Obnova lokalne ceste Hotavlje – Suša, odsek Tesnar

V Krajevni skupnosti Gorenja vas se je v okviru občinskih sredstev izvedla delna obnova lokalne ceste Hotavlje – Suša, odsek Tesnar (otroško igrišče) v dolžini 150 m in širini 6 m vozišča in 1,5 m pločnika, ki je nivojsko v isti višini kot cesta.

Gradbena dela so zajemala strojno rušenje obstoječega asfalta, menjava tampona na delih, kjer je to potrebno ter fina priprava cestišča za asfaltiranje. Po končanem asfaltiranju so se izvedle talne označbe cestišča (pločnik, sredinska črta, avtobusno postajališče ter prehod za pešce). Izvajalec gradbeni del je bilo podjetje Topos Hotavlje d.o.o. iz Hotavelj, asfalterskih del pa Gorenjska gradbena družba d. d. iz Kranja.

Foto: Gašper Čadež
Vir: Občina Gorenja vas-Poljane