Hotaveljsko skozi čas

Izšel zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas

Tik pred božično-novoletnimi prazniki je Občina Gorenja vas – Poljane bogatejša za zbornik, ki je nastajal zadnji dve leti, in predstavlja gorenjevaško in hotaveljsko območje v različnih zgodovinskih obdobjih vse do danes. Druga območja občine že imajo take zapise, zdaj pa sta ga dobili še ti dve močni in značilni lokalni središči.

K nastajanju knjige Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti je uredniški odbor povabil 77 sodelavcev, ki so s strokovnim znanjem, splošno razgledanostjo in izkušnjami (so)oblikovali posamezne prispevke, ki so razdeljeni v devet tematskih sklopov. Zapisi se dotikajo krajev in ljudi, odstirajo preteklost, predstavljajo prelomne čase, vzgojo in izobraževanje, prizadevanja za boljši kos kruha, skrb za zdravje, društveno in družabno življenje ter soustvarjalce vsakdana. Knjiga na več kot 600 straneh je opremljena s 673 fotografijami in 122 dokumenti, med katerimi so številni objavljeni prvič. Mnogi prispevki kar kličejo k nadaljnjim poglobljenim raziskavam, katerih zapisi bi lahko izšli kot samostojne publikacije v seminarskih, diplomskih in drugih nalogah.

Ustvarjalci in vsi, ki smo kakor koli prispevali k nastanku te knjige, jo razumemo kot dar krajanom območij Gorenje vasi in Hotavelj in vsem, ki cenijo našo preteklost ter sprejemajo in razumejo izzive sedanjosti. Knjiga naj bi imela zaradi bogate vsebine in sporočilnosti mesto v vsakem domu Gorenjevaškega in Hotaveljskega in je lahko v tem času tudi lepo darilo, so prepričani člani Uredniškega odbora Valentin Bogataj (urednik), Mirjana Možina, Damjana Peternelj in Silvo Pivk, ki so knjigo na pobudo župana Milana Čadeža zasnovali, uredili in sooblikovali.

Knjiga je po ceni 35 evrov na voljo v prostorih KS Gorenja vas ob sredah med 15. in 17. uro (Gašper Čadež, 041 426 342, ksgorenjavas@obcina-gvp.si), pri članih uredniškega odbora (Valentin Bogataj: 040 377 356, bogataj.val@gmail.com, Mirjana Možina: 051 684 837, mirjana.mozina@gmail.com, Silvo Pivk: 041 720 091, silvo.pivk@mail.com, Damjana Peternelj: 041 456 469, damjana@rdp.si), 26. decembra pa jo bo od 9. do 13. ure mogoče kupiti tudi v gasilskem domu na Hotavljah.